pt online

Viktklinikerna erbjuder professionell hjälp att gå ner i vikt och behålla en sund vikt. Vill du minska vikten snabbt genom att maximera träning och göra en total omvändning i kosten önskar vi dig lycka till men det är inte vår arbetsmetod. Hos oss blir du inte en av tusen - du blir en klient. En klient som får handfast hjälp och rådgivning till en livsstilsförändring som medför viktminskning och främjar att behålla vikten när du är i mål.

Vi är väl medvetna om att vi ofta inte är ett förstahandsval. De flesta av våra klienter har provat att träna hysteriskt under en period eller förhållit sig till ett system där allt man äter ger en form av negativa poäng och du har ett maximalt antal poäng du får äta varje dag, vilka sänks i takt med att man går ner i vikt. Det gör man – tills man inte orkar för att det blir krångligt eller att man helt enkelt blir energilös, ger upp och vikten ökar igen. Risken för så kallad jojo-bantning är uppenbar.

Psykologiskt vill människan gärna förenkla och komma bort från det som blir alltför krångligt.

Viktminskning med KBT

Våra klienter genomgår en viktminskning där vi använder oss av KBT (kognitiv beteendeterapi). KBT är en välkänd och evidensbaserad arbetsmetod inom psykologi som används exempelvis vid beteendeförändring. Den genomsyrar hela vårt arbetssätt för att våra klienter ska få en hållbar viktminskning. Faktum är att mycket av vårt arbete är inriktat på det psykologiska.

Så få du hjälp att gå ner i vikt

Som ny klient hos oss är det första som händer att vi lär känna dig. Du får en personlig kontakt där vi ställer en rad frågor för att få veta vem du är, hur målbilden ser ut, vilka eventuellt tidigare metoder du använt dig av, eventuell sjukdomshistorik etc. Det sker också en översiktlig psykologisk kartläggning i syfte att på bästa sätt kunna hjälpa dig. Där tittar vi på dina unika förutsättningar och tänkbara hinder som kan vara bra att ha med redan från början för att göra vägen framåt så smidig som möjligt. Motgångar och hinder utgör alltid en risk att tappa i motivation, därför är den delen viktig i ett långsiktigt arbete.

Där efter påbörjas resan framåt där vi på ett krångelfritt sätt hanterar kost och träning, där du hela tiden har kontakt med oss. Till en början kan man behöva lite extra stöd i sin livsstilsförändring. Vi hjälper dig att stanna upp och se framsteg som sker och motivera dig vidare. Våra personliga tränare är inte en vanlig PT utan i grunden utbildade inom psykologi med särskilda kunskaper inom personlig träning och stor inriktning på att gå ner i vikt. Som du redan uppfattat arbetar vi mycket med det psykologiska, men det innebär inte att du kommer hamna i djupa psykologiska samtal. Du kommer märka vissa drag av det ibland men till största delen är det väldigt lättsam och peppande kontakt du har med en PT hos oss.

Viktminskning, Gå ner i vikt KBT

Viktminskning online

Viktklinikerna erbjuder hjälp med viktminskning online från att tidigare enbart ha funnits på några få orter där man kommit på fysiskt besök hos oss. Vi såg att de fysiska besöken, att ta sig till och från oss, sågs som lite krångligt och därför riskerade att bli ett hinder med tiden. Hinder är en stor riskfaktor när det gäller att hålla i en viktminskning. Därför sker all kontakt nu mera enbart online. Med online menar vi video- och telefonsamtal samt kontakt genom chatt och mail beroende på vilket du själv föredrar.

Det innebär att oavsett var du än bor i landet så kan du få samma hjälp från oss. Uppföljande och motiverande samtal sker alltid enskilt eftersom vi är noga med att inte skapa press. Inga samtal sker i grupp med andra. Man går igenom hur tiden sedan senaste samtalet fungerat för att kunna utveckla eller modifiera ditt individuella upplägg kring kost, träning och tankar relaterade till vikt och hälsa. Om du exempelvis råkat överanstränga dig och fått smärta som påverkar din process kan det bli aktuellt med läkarkonsultation, naprapat eller liknande för att snabbt komma upp på banan igen. Även då är vi med och vägleder och coachar dig framåt på bästa sätt. Det ska vara smidigt - annars finns risk att tappa motivationen! Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med PT online.

 

ONLINE

Var du än bor i hela landet genom videosamtal eller telefon

online@viktklinikerna.se

STOCKHOLM

Mottagningen i Stockholm betjänar hela StorStockholm.

sthlm@viktklinikerna.se

VÄSTERÅS

Mottagningen i Västerås betjänar hela Västmanland och Sörmland

vst@viktklinikerna.se

ÖREBRO

Mottagningen i Örebro betjänar hela Närke, Dalarna och Värmland.

orebro@viktklinikerna.se